RSS
Nov
25

เทคนิคการทำธุรกิจออนไลน์

ธุรกิจออนไลน์หลายอย่างจำเป็นที่จะต้องเลือกทำ ใช้ว่าเรามีสินค้าอยู่แล้วจะสร้างเป็นธุรกิจออนไลน์ได้ทันที การศึกษาเรื่องธุรกิจของคนอื่นที่มีรูปแบบเดียวกับเราเป็นเรื่องที่จำเป็น ต้องลองที่จะเรียนรู้ แนะนำว่าก่อนลงมือทำจริงต้องรู้เขารู้เราดังต่อไปนี้

-เขาขายอะไร ธุรกิจออนไลน์ของเราขายอะไร ดูว่ารูป่างหน้าตาเหมือนกับเราจะขายหรือไม่ หากมีความแตกต่าง ต่างกันตรงไหน เขาดีกว่าหรือด้อยกว่าของเรา

-เขาซื้อมาจากไหน หากมีความเหมือนเราก็ต้องดูว่าเข้าซื้อมาอย่างไร ซื้อมาจากที่ไหน ซื้อที่เดียวกับเราหรือเปล่าหากว่าคนล่ะที่เขาซื้อมาราคาถูกกว่าเราหรือไม่

-เขานำเข้าอย่างไร หากมีการซื้อมาจากต่างประเทศหรือนำเข้ามาเขาส่งทางไหน หากเราจะนำเข้ามาด้วยเราจะส่งเข้ามาแบบไหนที่จะลดต้นทุนได้ถูกกว่าเขาเพื่อราคาสินค้าที่จะขายนั้นต่ำกว่าหรือขายเท่ากันแต่เราได้กำไรต่อชิ้นมากกว่า

-เขาขายเท่าไหร่ หากเขาขายเท่าไหร่ เขาก็ต้องขายเท่ากันหากอยู่ร้านใกล้เคียงกันเรื่องของราคาไม่ควรที่จะแข่งเนื่องจากว่าอาจจะสร้างศัตรูโดยไม่รู้ตัว สู้เน้นเรื่องการลดต้นทุนและเรื่องการตลาดของเราดีกว่าธุรกิจออนไลน์ก็เช่นเดียวกันเว็บไซต์ของเราอาจจะไม่ปลอดภัยหากว่าไปขายตัดราคาคู่แข่ง

-ต้นทุนแค่ไหน เขามีต้นทุนเฉลี่ยเท่าไหร่ เราสามารถที่จะทำให้ต่ำกว่าหรือเท่าเขาได้หรือเปล่า เขาขายหน้าร้านเราขายออนไลน์ดีกว่าหรือไม่เราลดต้นทุนเรื่องการจัดซื้อชั้นวางสินค้า การตกแต่งร้าน

สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้ อย่างที่หลายคนบอกรู้เรื่องของคู่แข่งและรู้เรื่องตัวเอง ทำธุรกิจออนไลน์มีแต่กำไรแน่นอน ยังใช้ได้ดีในเรื่องนี้

Leave a Reply